MEREKA BUKAN SALAFI (Fenomena Tahdzir dan Sempitnya Makna Salafi)

Posted: Februari 28, 2013 in Manhaj
Tag:

DIA BUKAN SALAFI

Pertanyaan :
“Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda wahai syaikh,…. Penanya ini berkata : ‘Sungguh akhir-akhir ini telah banyak digunakan kalimat : ‘Fulan bukan salafiyyiin’ atau ‘Ia bukan termasuk salafiyyiin’. Apakah perkataan ini dianggap sebagai tabdii’ dan menjadi keharusan untuk menegakkan hujjah kepadanya ?”.

Jawab :
“Demi Allah, aku memperingatkan kalian agar tidak menggunakan ungkapan seperti ini. Yang lebih cocok/sesuai bagi muslim dan juga bagi penuntut ilmu…. bahwa mereka semua berada di atas kebaikan, mereka di atas ‘aqidah salaf. Sebagian mereka mungkin mempunyai beberapa kekurangan dan kebodohan, namun mereka tidaklah dikeluarkan dari lingkup Salafiyyin.
Perkataan ini tidaklah diperbolehkan. Perkataan ini tidak boleh diucapkan antar saudara, antar para penuntut ilmu, antar anak-anak kaum muslimin, dan diucapkan di negeri-negeri muslim… ini tidak diperbolehkan.
Seandainya engkau mengetahui beberapa pokok perselisihan yang terjadi dengan saudaramu, maka seharusnya engkau menasihatinya. Adapun mengatakan : ‘dia bukan dari salafiy’ atau ‘tidak berada di atas salafiyyah’…. mungkin engkau sendiri belum mengetahui apa Salafiyyah itu.
Sebagian dari mereka mengklaim Salafiy, padahal mereka belum mengetahui apa makna Salafiy…. Jika kalian bertanya kepada mereka apa itu salafiyyah dan apa artinya, maka mereka tidak mengetahuinya. Na’am….”.

[selesai – dari penjelasan Asy-Syaikh Shaalih Al-Fauzaan hafidhahullah dalam http://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/9918%5D.

***
Sumber :
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2011/10/dia-bukan-salafiy.html?m=0

*****

BUKAN SALAFI KARENA BEDA GURU NGAJI

Sebagian kalangan bermudah-mudah dalam menilai seorang itu ahli sunnah ataukah bukan. Seakan-akan ahli sunnah itu perusahaan pribadinya sehingga siapa yang dia sukai itulah ahli sunnah. Namun ketika dia tidak lagi dia sukai maka dia keluarkan orang tersebut dari ahli sunnah.

Benarkah sikap semacam ini. Temukan jawabannya dalam tulisan ini.

Tentang masalah ini terdapat penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz ar Rais, seorang ulama ahli sunnah dari Riyadh Saudi Arabia. Pada awal bulan Muharram 1428, Masjid al Khalil Ibrahim yang terletak di Dubai, Emirat Arab, beliau menyampaikan sebuah ceramah ilmiah yang berjudul Tamassuk bis Sunnah yang artinya berpegang teguh dengan sunnah. Dalam ceramah tersebut tepatnya pada menit 9:26-16:13, beliau menyampaikan bahasan tentang kapankah seorang itu divonis sebagai ahli bid’ah dan tidak lagi menjadi ahli sunnah atau salafi. Rekaman ceramah tersebut ada pada kami yang diambil dari http://www.al-sunna.net.

Berikut ini transkrip dari bagian ceramah beliau tentang kapankah seorang itu dinilai sebagai ahli bid’ah. Moga bermanfaat.

و مما ينبغي أن يعلم و هو من أهم المهمات و من أشد الضروريات

متي يخرج الرجل من السنة إلي البدعة. فإن إخراج الرجل من السنة إلي البدعة أمر شديد.

قال ألإمام أحمد-كما في السنة للخلال-:”إخراج الرجل من السنة شديد”. ليس سهلا إخراج الرجل من السنة إلي البدعة لكن ليس معني كونه صعبا أنه لا يقع. بل يقع لكن إذا تلبس بما يوجب إخراجه.

“Di antara hal yang perlu diketahui karena hal tersebut termasuk perkara yang sangat penting dan sangat vital untuk diketahui. Hal tersebut adalah kapankah seorang itu dinilai keluar dari ahli sunnah dan divonis sebagai ahli bid’ah. Sesungguhnya mengeluarkan seseorang dari golongan ahli sunnah dan memvonisnya sebagai ahli bid’ah adalah suatu perkara yang berat.

Dalam kitab as Sunnah karya al Khallal, Imam Ahmad mengatakan,

“Mengeluarkan seseorang dari golongan ahli sunnah adalah suatu perkara yang berat”.
Bukanlah termasuk perkara yang mudah mengeluarkan seseorang dari barisan ahli sunnah dan memvonisnya sebagai ahli bid’ah.

Akan tetapi sulitnya hal ini bukanlah berarti hal ini tidak pernah terjadi. Bahkan hal ini bisa saja terjadi jika orang tersebut melakukan suatu hal yang mengeluarkannya dari barisan ahli sunnah.

و مما ينبغي أن يعلم ليس كل من تلبس ببدعة صار مبتدعا.

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله تعالي- “و القاضي شريح أول صفة العجب و أنكر قراءة “بل عجبت”. قال: “و مع ذلك (هو) إمام من الأئمة باتفاق”.

Juga di antara hal yang perlu diketahui bahwa tidaklah semua orang yang melakukan hal yang bid’ah itu otomatis divonis sebagai ahli bid’ah.

Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyyah mengatakan,

“Qadhi Syuraih itu melakukan perbuatan menyelewengkan makna salah satu sifat Allah yaitu heran. Beliau mengingkari qiraah ‘bal ‘ajibtu’ yang artinya ‘bahkan aku yaitu Allah merasa heran’. Meski demikian beliau adalah salah satu imam ahli sunnah dengan sepakat semua ahli sunnah”.
فلاحظ! أن القاضى شريح وقع في خطإ و تلبس ببدعة و مع ذلك لم يخرج بهذه البدعة من السنة. رحمه الله تعالي.

و كرر هذه القاعدة كثيرا الإمام أبو العباس أبن تيمية-رحمه الله تعالي- و غيره من أئمة الإسلام. و قد ذكرها أئمة العصر الثلاثة و هو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز و ألإمام محمد ناصر الدين الألباني و الإمام محمد بن صالح العثيمين. رحمهم الله تعالي.

كرروا هذه القاعدة كثيرا و رددوها و ذكروها في مناسبات مختلفة.

Perhatikanlah! Qadhi Syuraih telah terjerumus dalam kesalahan dan telah melakukan bid’ah meski demikian bidah yang beliau lakukan tersebut tidak mengeluarkan beliau dari barisan ahli sunnah.

Kaedah ini sangat sering disebutkan oleh Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyyah dan para imam Islam yang lain.

Kaedah ini juga disebutkan oleh tiga imam ahli sunnah di zaman ini yaitu Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam Muhammad Nashiruddin al Albani dan Imam Muhammad bin Shalih al Utsaimin.

Beliau-beliau berulang kali menyebutkan kaedah ini dalam berbagai kesempatan.

إذا تبين لك هذا و هو أنه لا يلزم من وقوع الرجل في البدعة أن يكون مبتدعا. لكن أيضا في المقابل قد يخرج الرجل من السنة بوقوعه في البدعة. فما الضابط في الباب؟

Jika hal ini telah kita ketahui yaitu terjerumusnya seseorang ke dalam tidaklah mesti menjadikan orang tersebut sebagai ahli bid’ah. Sebaliknya terkadang seorang itu divonis keluar dari barisan ahli sunnah gara-gara dia terjerumus dalam bid’ah.

Jika demikian, apa yang menjadi tolak ukur dalam hal ini?

الضابط في الباب امران.

الأمر الأول ذكره العالم المالكي الشاطبي-رحمه الله تعالي- في كتابه الاعتصام

لما تكلم عن متي تخرج فرقة من الفرقة الناجية إلي عموم ثتين و سبعين فرقة الضالة.

قال –رحمه الله تعالي- “و ذلك إذا خالف في أمر كلي”. أما إذا خالف في أمر جزئي فلا يخرج الرجل من السنة إلي البدعة بمجرد الخلاف في أمر جزئي. و إنما يخرج إذا خالف في أمر كلي. و ذكر أيضا أنه إذا خالف في جزئيات كثيرة توازن كلية واحدة.

Parameter dalam hal ini ada dua.

Pertama, kaedah yang disampaikan oleh seorang ulama bermazhab Maliki yaitu Syathibi dalam kitabnya al I’tishom tatkala membahas kapankah sebuah kelompok divonis telah keluar dari ‘golongan yang selamat’ sehingga termasuk bagian dari tujuh puluh dua golongan yang sesat.

Beliau mengatakan,

“Itu terjadi jika kelompok tersebuk menyelisihi ahli sunnah dalam perkara kulli (perkara yang memuat banyak derivat)”.
Artinya orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara juz’i atau parsial (perkara yang tidak memiliki derivat) itu tidak dinilai keluar dari ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah. Seorang itu dinilai keluar dari ahli sunnah jika menyelisihi ahli sunnah dalam perkara kulli.

Syathibi juga menyebutkan bahwa jika seorang itu menyelisihi ahli sunnah dalam banyak perkara juz’i yang sebanding dengan sebuah perkara kulli maka orang tersebut juga dinilai telah keluar dari ahli sunnah.

و المهم من كلامه و المعتمد إذا خالف الرجل أهل السنة في أمر كلي فإنه يخرج من السنة إلي البدعة بخلاف من يخالف أهل السنة في أمر جزئي.

Yang penting dari penjelasan Syathibi dan yang dijadikan pegangan adalah penjelasan beliau yang pertama. Yaitu jika seseorang itu menyelisihi ahli sunnah dalam perkara kulli maka dia dinilai keluar dari barisan ahli sunnah. Vonis ini tidak berlaku untuk orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara juz’i.

و قد تقول: ما معني كلي و جزئي؟ فيقال: الكلي هو الأمر الذي تندرج تحته جزئيات.

فمثلا, لو أن رجلا يؤول الصفات الفعلية. هذا الرجل قد وقع في خطإ كلي لأن الصفات الكلية يدخل تحتها صفة الرضا و صفة الغضب و صفة الرحمة الي غير ذلك من الصفات الفعلية. فهذا يعتبر أمرا كليا.

Jika ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan perkara kulli dan perkara juz’i maka jawaban adalah sebagai berikut.

Perkara kulli adalah perkara yang membuat banyak perkara juz’i.
Misalnya adalah orang yang mentakwil (menyelewengkan makna) semua sifat fi’liyyah bagi Allah. (Sifat fi’liyyah adalah sifat yang ada pada Allah jika Allah mau dan tidak ada pada Allah jika Allah tidak menghendakinya, pent). Orang yang melakukan hal ini telah terjerumus dalam kesalahan yang bersifat kulli. Dengan tindakkannya ini maka dia berarti menolak sifat rela, marah, kasih sayang dll yang masuk dalam kategori sifat fi’liyyah. Oleh karena itu, orang tersebut dinilai telah menyelisihi ahli sunnah dalam perkara yang bersifat kulli.

أما لو أنه أول صفة العجب أو غيرها كصفة واحدة و نحوها فإنه يكون قد وقع في خطإ جزئي لأنه لا يندرج تحت هذا الجزئي أجزاء.

Sedangkan orang yang menyelewengkan sifat heran untuk Allah atau sebuah sifat Allah yang lain maka orang tersebut telah terjerumus dalam kesalahan parsial karena kesalahan semisal ini tidak memiliki banyak turunan.

و الضابط الثاني ما ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية –رحمه الله تعالي- كما في مجموع الفتاوي. سئل –رحمه الله تعالي- متي يخرج الرجل من السنة إلي البدعة؟ قال-رحمه الله تعالي- كلاما. و منه و هو الشاهد إذا خالف في أمر اشتهر فيه خلاف أهل السنة لأهل البدعة. فمن خالف أهل السنة في بعض الجزئيات و قد اشتهر فيها خلاف أهل السنة لأهل البدعة فإن الرجل يبدع و يضلل.

Parameter kedua adalah kaedah yang disebutkan oleh Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyyah di Majmu’ Fatawa. Beliau mendapatkan pertanyaan kapankan seorang itu divonis telah keluar dari ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah. Beliau memberikan penjelasan panjang. Di antara yang beliau jelaskan adalah jika ada seseorang yang menyelisihi ahli sunnah dalam suatu perkara yang terkenal sebagai pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid’ah maka orang tersebut adalah ahli bid’ah. Sekali lagi, jika seorang itu menyelisihi ahli sunnah dalam sebuah perkara parsial namun perkara tersebut terkenal sebagai pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid’ah maka orang tersebut divonis sebagai ahli bid’ah dan orang yang sesat.

مثال ذلك لو أن رجلا رأي جواز الخروج علي الحاكم الظالم فإنه يبدع لأنه خالف أهل السنة في أمر اشتهر فيه خلاف أهل السنة لأهل البدعة.

Contohnya adalah orang yang punya pendapat membolehkan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim. Orang ini dinilai sebagai ahli bid’ah disebabkan dia telah menyelisihi ahli sunnah dalam sebuah perkara yang terkenal sebagai pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid’ah.

لذلك نص ألإمام أحمد و الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري علي أن الحسن بن صالح بن الحي مبتدع. و ذلك إنه رأي الخروج علي سلطان.

قال الذهبي –كما في كتابه السير- قال: لم يخرج و إنما رأي الخروج و أن لا يصلي الجمعة خلف إمام الجور و مع ذلك بدعه هذان الإمامان.

Oleh sebab itu, Imam Ahmad dan Imam Sufyan bin Said bin Masruq ats Tsauri menegaskan bahwa al Hasan bin Shalih al Huyai itu ahli bid’ah. Hal ini dikarenakan dia membolehkan pemberontakan terhadap penguasa muslim.

Dalam kitab as Siyar adz Dzahabi menyebutkan bahwa al Hasan ini belum pernah memberontak. Dia hanya membolehkan pemberontakan dan tidak mau sholat Jumat dengan bermakmum di belakang penguasa yang zalim. Meski demikian dua imam ahli sunnah di atas menyatakan secara tegas bahwa orang itu ahli bid’ah.

دلك هذا علي أن الرجل إذا خالف أهل السنة في أمر جزئي وقد اشتهر خلاف أهل السنة فيه لأهل البدعة فإنه يبدع.

بهذين الضابطين يخرج الرجل من السنة إلي البدعة.

Praktik imam ahli sunnah di atas menunjukkan bahwa jika ada seorang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara parsial namun perkara parsial tersebut terkenal sebagai pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid’ah maka orang tersebut dinilai sebagai ahli bid’ah.

Dengan dua tola ukur di atas seorang itu bisa dinilai keluar dari barisan ahli sunnah dan menjadi ahli bid’ah.

إذا تبين لك هذا و عرفته أي أنه فلا بد أن تكون في الباب حذرا سائرا علي خطا أهل العلم و أن لا يصير باب التبديع بابا يتلاعب فيه من شاء و يتسلط فيه من شاء علي من يشاء. و إنمايكون المتكلم في هذا الباب متكلما بضوابط أهل العلم, منطلقا من منطلقات أهل العلم حتي يضبط الباب.

Jika hal ini telah anda ketahui dan anda pahami dengan baik maka penjelasan di atas mengharuskan kita untuk bersikap waspada dan berjalan mengikuti langkah para ulama. Sehingga masalah vonis bid’ah tidak menjadi bahan permainan semua orang akhirnya semua orang bisa menuduh sembarang orang sebagai ahli bid’ah.

Orang yang hendak memvonis orang lain sebagai ahli bid’ah hanya boleh berbicara berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para ulama serta bertitik tolak dari dari panduan para ulama. Dengan demikian tidak akan ada kesemrawutan dalam masalah ini.
قد يأتي الرجل فيخرج رجلا من أهل السنة في مسألة فتنظر في هذه المسألة فتراها مما يسوغ الخلاف فيها. فمثل هذا, لا يجوز التبديع فيه.

Terkadang ada seorang yang berani mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah karena sebuah permasalahan padahal jika kita telaah permasalahan tersebut ternyata masalah itu adalah permasalahan yang ada ruang untuk berbeda pendapat di dalamnya. Tidak boleh ada vonis ahli bid’ah dalam masalah seperti ini”.

Sampai di sini penjelasan Syeikh Abdul Aziz ar Rais.

Benar apa yang beliau katakan. Tidak sedikit kita jumpai orang yang memvonis orang lain sebagai ahli bid’ah atau hizbi itu menjawab tidak tahu jika kita tanya apa parameter untuk mengeluarkan seorang dari barisan ahli sunnah.

Bahkan setelah diselidiki ternyata vonis tersebut keluar dikarenakan perbedaan yayasan atau menyikapi yayasan tertentu atau guru ngaji atau tempat ngaji atau majalah yang rajin dibaca dan pelajari. Innaa lillahi wa innaa ilahi raji’un.

Sungguh beda orang yang bertindak dan menilai dengan dasar ilmu dan orang yang bertindak dan menilai dengan sekedar dasar perasaan.

***
Sumber :
http://ustadzaris.com/bukan-salafi-karena-beda-guru-ngaji

*****

KAPAN SESEORANG MENJADI SUNNY DAN DENGAN SEBAB APA DIA KELUAR DARINYA ?

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizhahullah berkata dalam kitab “Al-Ibanah ‘An Kaifiyah At-Ta’amul Ma’a Al-Khilaf Baina Ahlis Sunnah Wa Al-Jama’ah” halaman 35-37:

Pembakuan permasalahan seorang muslim dikatakan sebagai ahlus sunnah atau ahlul bid’ah merupakan permasalahan yang sangat penting. Karena mengeluarkan seseorang dari sunnah tanpa alasan yang jelas adalah perkara yang besar, dan memasukkannya ke dalam sunnah padahal dia bukan orang yang berhak adalah kekacauan! Berjalan bersama batasan yang diakui adalah penjaga dari sikap mempersulit dan sikap penggampangan. Dan batasan yang diakui ini telah dijelaskan oleh para ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata sebagaimana dalam “Majmu’ Al-Fatawa” (3/346): “Siapa yang berkata berlandaskan kitab, sunnah dan ijma’ adalah termasuk dari ahlus sunnah wa al-jama’ah”.

Dan beliau berkata dalam sumber yang sama (4/155): “Maka diketahui bahwa sebagian syi’ar ahlul bida’ adalah meninggalkan pengikutan jejak salaf. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad berkata dalam risalah Abdus bin Malik: “Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang ditempuh oleh para shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”.

Dan beliau juga berkata dalam sumber yang sama (10/383-384): “Tidaklah dari para imam kecuali orang yang memiliki ucapan dan perbuatan yang tidak berhak diikuti padanya, bersamaan dengan itu dia tidak berhak dicela karenanya. Adapun ucapan dan perbuatan yang tidak diketahui secara pasti penyelisihannya terhadap kitab dan sunnah, bahkan hal itu termasuk tempat ijtihad yang para ulama dan iman berselisih padanya, maka perkara ini bisa jadi perkara yang pasti bagi sebagian orang yang Allah Ta’ala telah menampakkan al-haq kepadanya, akan tetapi dia tidak mungkin untuk mengharuskan orang lain perkara yang jelas baginya namun belum jelas bagi mereka.”.

Dan beliau juga berkata dalaam “Al-Fatawa Al-Kubra” (4/193): “Kebid’ahan yang pelakunya digolongan sebagai pengikut hawa nafsu adalah perkara yang masyhur di sisi ulama dan ahlus sunnah penyelisihannya terhadap kitab dan sunnah: seperti bid’ah al-khawarij, ar-rafidhah, al-qadariyah dan al-murji’ah.”.

Adz-Dzahaby berkata dalam “As-Siyar” (19/327): “Masih saja para ulama berbeda pendapat, dan seorang ‘alim berkata tentang ‘alim yang lain dengan ijtihadnya. Masing-masing darinya diberi udzur dan diberi pahala. Siapa yang menentang dan menghancurkan ijma’ maka dia berhak mendapatkan dosa. Dan kepada Allahlah semua perkara dikembalikan.”.

Asy-Syathiby berkata dalam “Al-I’tisham” (2/712-713): “Yang demikian bahwa firqah-firqah ini sesungguhnya menjadi firqah-firqah (sempalan) karena penyelisihannya terhadap al-firqah an-najiyah dalam makna kseluruhan dalam agama ini, dan dalam kaidah dari kaidah-kaidah syar’iyah, bukan dalam bagian tertentu saja, dimana bagian dan cabang yang ganjil tidaklah tercipta darinya penyelisihan yang karenanya terjadi perpecahan yang berkeping-keping. Hanya saja perpecahan itu tercipta ketika terjadinya penyelisihan dalam perkara-perkara yang bersifat menyeluruh, karena perkara yang menyeluruh itu nash dari perkara bagian yang tidak sedikit. Dan bentuknya secara umum adalah tidak terkhusus pada suatu tempat dan keadaan saja, tidak pula pada suatu bab saja…. Adapun perkara bagian berbeda dengan hal itu. Bahkan terjadinya hal itu termasuk perkara yng diada-adakan seperti ketergelinciran dan kekeliruan.”.

Orang tua kami Al-Wadi’y berkata dalam kitab “Tuhfah Al-Mujib” (111): “Adapun kapan seseorang dikatakan keluar dari manhaj as-salaf ash-shalih adalah jika melakukan kebid’ahan. Dan jika telah keluar dari manhaj As-Salaf, entah kepada shufiyah, atau syi’ah, atau mengadakan maulid atau menyambut aturan-aturan yang diada-adakan, atau berloyalitas secara sempit seperti hizbiyah yang mana ia adalah loyalitas yang sempit, maka dia berloyalitas karena hizb (kelompok), dan memusuhi karena hizb (kelompok).”.

Maka jelaslah dari perkataan para ulama, bahwa seorang sunny adalah orang yang dikenal mengikuti pokok-pokok yang telah dikukuhkan yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah dan apa yang ditempuh para salaf. Dan ittiba’ ini berbentuk ittiba’ secara zhahir dan bathin dan secara menyeluruh. Dan juga berloyalitas terhadap orang yang beragama dengan tiga pokok ini dan dia berpegang dengannya.

Dan seseorang dikatakan sebagai mubtadi’ (ahlul bid’ah) dengan penyelisihannya terhadap tiga pokok ini dengan penyelisihan secara menyeluruh, seperti rang yang murtad dari islam, atau penyelisihan secara bagian yang diketahui secara pasti dalam islam, dia memusuhi dan berloyalitas di atasnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana dalam “Majmu’ Al-Fatawa” (6/338): “Oleh karena itu merupakan syi’ar ahlul bida’ adalah pengada-adaan suatu ucapan atau perbuatan, dan mengharuskan manusia untuk menganutnya serta memaksakannya pada mereka, berloyalitas di atasnya dan memusuhi yang meninggalkannya, sebagaimana khawarij mengada-adakan pemikirannya, mengharuskan manusia untuk menganutnya, dia berloyalitas dan memusuhi berdasar kepadanya. Dan rafidhah mengada-adakan pemikirannya mengharuskan manusia untuk menganutnya, dia berloyalitas dan memusuhi berdasar kepadanya.”.

Saya berkata: Suatu perkara yang diketahui bahwa banyak dari ahlul bida’ yang mengaku mengikuti kitab dan sunnah dan tidak menyimpang dari ittiba’ salaf. Maka dengan ini jadilah tanda dari ahlul bida’ adalah keluar dari apa yang ditempuh para salaf adalah alamat yang nyata. Sebagian hizb dan firqah mengangkat syi’ar-syi’ar salaf, dan mencukupkan diri dalam mengikuti salaf dalam masalah aqidah sebatas yang dia sangka, adapun dalam hal manhaj (metode) maka mereka tidak memandang untuk mengikuti salaf.

Dan ucapan mereka yang selalu mereka dengungkan: “Manhaj kami salafy dan arah gerakan kami mengikuti zaman”. Maka ini adalah bentuk keluar dari manhaj salaf secara bid’ah, dan dia serupa dengan kaidahnya ahlu bida’ terdahulu seperti kaidah “Agama itu syari’at dan hakikat”, dan kaidah “Agama itu ada bagian kulit dan inti”, serta kaidah “Bagi syari’at ini ada yang zhahir dan yang bathin”.

Maka berdasarkan apa yang telah lewat penyebutannya, tidaklah seorang sunny menjadi mubtadi’ dengan sebab bermudah-mudah dalam sebagian sunnah, tidak menjadi mubtadi’ dengan sebab beradanya dia bersama hizb atau firqah karena amalan duniawi (bisnis dll) bersamaan dia tetap mencintai ahlus sunnah dan meyakini aqidah mereka. Dan tidak pula menjadi mubtadi’  tidak pula hizby disebabkan terjadinya penolongan terhadap seorang syaikh dari para masyayikh ahlus sunnah, jika penolongan tersebut sampai pada tingkatan fanatik secara salah maka dia dicela atas hal itu. Dan tidak menjadi hizby sebelum dinasehati, terkhusus dari ulama sunnah.

Diterjemahkan oleh
‘Umar Al-Indunisy
Darul Hadits – Ma’bar, Yaman

***
Sumber :
http://thalibmakbar.wordpress.com/2010/07/22/kapan-orang-jadi-ahlus-sunnah/

#######

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s